Venstres stærke hold i Sønderborg

Venstre har et stærkt hold af dygtige og engagerede kandidater fordelt over hele Sønderborg Kommune. Til sammen udgør vi en bredde og mangfoldighed, når det kommer til geografi, alder, baggrund, erhverv og politiske mærkesager. 

Dermed repræsenterer Venstres kandidater hele Sønderborg Kommune så bredt som muligt til kommunalvalget. Her kan du læse mere om vores mærkesager og os, som du kan stemme personligt på den 16. november (klik på billede for at åbne i pdf).1.      Ellen Trane Nørby

Sønderborg er mit hjem. Her bor jeg med Ulrik og vores to børn Sofus og Vigga. Jeg ønsker at lægge alle mine kræfter og energi i, at vi sammen kan gøre vores kommune endnu stærkere.

2.      Ingrid Johannsen

Jeg vil have blik for den trygge ældrepleje, gode daginstitutioner og en folkeskole med kvalitet og kundskab. Vi skal genindføre morgensang, som kan være med til at styrke bevidstheden om vores kristne danske kultur.

3.      Erik Krogh

 • Større fokus på sammenhængskraft i hele kommunen og forsøge at inddrage borgerne i løsninger på lokale problemstillinger
 • Fremsynet politik, der skaber arbejdspladser, bosætning og udvikling
 • Aktiv seniortilværelse og livskvalitet i ældreplejen med fokus på frit valg

4.      Claus Klaris

Mine mærkesager er at:

 • Sikre den højest mulige kvalitet for vores børn og unge – gennem selvstændighed og profil for vores skoler og institutioner samt et aktivt samarbejde mellem private og kommunale tilbud.
 • Udvikle trivslen og rammerne for vores ældre.
 • Sikre trivslen blandt vores børn og unge, gennem såvel krav til den enkelte, men også fokus på dem, der har behov for ekstra hjælp.
 • Arbejde offensivt på en øget tiltrækning af borgere til vores kommune.
 • Sikre attraktive rammer for foreningslivet. Frivilligheden skal motiveres og vedligeholdes.

5.      Kjeld Stærk

Mine mærkesager er:

 • Sønderborg skal være en tilflytningskommune
 • Mere erhvervstænkning i byrådet
 • Den grønne omstilling skal udnyttes til at skabe vækst
 • Folkeskolen skal give næste generation et forspring
 • Valgfrihed i alderdommen
 • Økonomisk ansvarlighed går aldrig af mode

6.      Tage Petersen

Jeg brænder stadigvæk for at præge udviklingen i vores kommune med en ligeværdig balance imellem land og by. Sønderborg er det naturlige centrum, men liv i landdistrikterne er en forudsætning for vækst i hele kommunen.

7.      Kristian Bonefeld

Jeg driver landbrug og boligudlejning ved Vester Sottrup. Jeg er gift med Maria og er far til Svend. Mine mærkesager er:

 • Omhu med skatteydernes penge
 • Velfærd mere målrettet de mest udsatte
 • Fortsat udvikling af kommunen – også i Sundeved

8.      Daniel Staugaard

 • Vi skal investere i vores børn og unge
 • Sikre skoleveje, mindre klasser og øget trivsel
 • Offentlige legepladser samt moderne daginstitutioner og skoler
 • De unge skal have gode idræts- og aktivitetstilbud med tidsvarende faciliteter samt aktive byrum

9.      Peter Thomsen

 • Augustenborg som fyrtårnsprojekt
 • Vi skal have et nyt sundhedshus, udvikle havneområdet, midtbyen og den gamle del af byen
 • Bakke op om det frivillige foreningsliv, som har svære kår efter corona, vores erhverv, turismen og tilflyttere

10.  Vivi Brit Nielsen

 • En værdig pleje for ældre og syge
 • Fokus på folkeskolen
 • Skabe et bedre tværfagligt samarbejde mellem forvaltningerne, så borgerne oplever helhed i sagsbehandlingen
 • Bedre vilkår for psykisk og kronisk syge
 • Understøtte udvikling og vækst på Nordals
 • Vores miljø på land og i vand

11.  Thomas Worm Larsen

Vores børn er vores fremtid

 • Bosætning og attraktive områder – flere muligheder for den enkelte familie
 • Et fritidsliv med aktiviteter spredt over hele Sønderborg Kommune
 • Det gode seniorliv med samvær, nærvær, tryghed, kultur og natur

12.  Maria Frost Andresen

Født og opvokset i Augustenborg, bosiddende i Sønderborg med Martin og vores 3 piger. Jeg har arbejdet både i den private og offentlige sektor. Jeg vil arbejde for styrkelse af folkeskolen, mere lokal kunst i bybilledet og bedre integration.

13.  Sarah Maria Grønbæk

Jeg vil arbejde for vækst og udvikling i hele kommunen. Vækst og beskæftigelse kan veksles til mere velfærd og bedre service. Jeg ønsker langt flere frie valg for den enkelte, mindre bureaukrati, og så skal miljøet og vores skønne natur prioriteres højere.

14. Mads Hagen

Jeg vil gerne huskes som ham, der satte handicappolitikken på dagsordenen i kommunen. Jeg ved personligt, at der er plads til store forbedringer. Vi har alle en forpligtigelse for at sikre, at alle kan drømme og leve.

15.  Ejler Skjerning

Jeg ønsker at fastholde udviklingen på Nordals med et særligt fokus på masterplanen for Nordals og Nordborg by. Jeg vil arbejde for bedre ældrepleje, bestyrelser på plejehjem og en sikker cykelsti fra Stevning til Nordborg.

16.  Rasmus Banke

Byrådet skal sørge for at kommunens dygtige medarbejdere kan forvalte med størst mulig hensyntagen til den enkelte borger. Mennesket skal komme før systemet. Det gælder pleje og omsorg, men også teknik, arbejdsmarked, kultur og erhverv.

17.  Jimmy Simonsen

Familiefar til 4 børn. Sønderborg er kommunens hovedby, men Nordborg og Nordals er min hovedby, og jeg vil være deres stemme i byrådet. Sikre de frie valg på alle velfærdsområderne, i hele kommunen. Arbejde for ligestillingen for vores privat og friskoler med folkeskolen. Sikre attraktive byggegrunde med udsigt. Sønderborg Kommune skal i top 5 på erhvervsvenlighed.

18.  Michael Haugaard

Min ambition er at gøre Sønderborg til Danmarks bedste børneby. Det handler om skoler i top 10 og børnehaver i top 3. Udvikling af landets mest inspirerende legepladser. Inspirerende børne- og fritidsaktiviteter samt sikre cykelstier samt skoleveje for alle børn. Det er min vision! Det handler om vores børn, by og fremtiden!

19.  Mads Friis

Jeg er en klar igangsætter, som glædes ved at se, at man kan skabe forandringer og oplevelser for andre. Jeg vil arbejde for, at vi får en yngre og politisk erfaren borgmester, der har kommunal og national politisk erfaring. Dernæst vil jeg gerne arbejde for at tiltrække endnu flere nye borgere og arbejdspladser til kommunen.

20.  Helle W. Andersen

Mor til 3 aktive børn i alderen 8-15 år. Jeg er foreningsmenneske og går ind i foreningsarbejdet ud fra princippet om, at man skal yde, før man kan nyde. Jeg går til valg med fokus på det frie valg inden for børne- og ældreområdet.

21.  Ebbe Fink-Nielsen

Jeg er uddannet landmand/merkonom i grundfag, IT og nationaløkonomi samt har haft bestyrelsesposter i forskellige virksomheder. Mine mærkesager er:

 • Omsorg for ældre medborgere og størst mulig valgfrihed
 • Værdig behandling og støtte til medborgere med handicap
 • Stor vægt på uddannelse
 • Gode rammer for erhvervslivet

22.  Lars Romsøe Grandt

Jeg er født og opvokset på Nordals, men flyttede til Sønderborg under uddannelse og et kort smut til København, før jeg savnede Nordals for meget. Jeg troede på Nordals og startede udlejning af boliger, som jeg gør fuldtid.

23.  Anne Loff Østergaard

Jeg er formand for løbeklubben Tempo og instruktør for et gymnastikhold. I fritiden går jeg ture, strikker mm. Mine mærkesager er ungdomsuddannelserne og udvidelse af cykel- og vandrestier. Og det frie valg i ældreplejen og daginstitutionerne.

24.  Christian Bock

Jeg vil arbejde for en ordblindevenlig kommune for både vores børn i skolerne og for de voksne på arbejdsmarkedet. Jeg er selv ordblind og ved personligt, hvor udfordrende det kan være. Alle ordblinde skal kunne deltage på lige vilkår som alle andre.

25.  Peter Brodersen

Lyst, energi og evner er krav, der er nødvendige for at være en del af det politiske landskab i kommunen. Jeg opfylder kravene og vil som liberal gøre min indsats for, at Sønderborg kommune fremover skal være et bedre sted at leve – uanset alder og evner.

26.  Karsten Schøn

Jeg er indehaver af rejsebureauet Seadane Travel, projektleder for krydstogtskibe til Sønderborg og er dybt engageret indenfor håndbold, fodbold og kommunens kulturliv. Mine mærkesager er flere ressourcer til vores kerneområder (børn, unge og ældre) og mindre administration.